Sektorske-analize1

Analiza sektora

Analize sektora su idealne za ispitivanje poslovanja sektora, mogućnosti koje taj sektor pruža, broja i učešća kompanija u sektoru. Analiza sektora predstavlja složen skup podataka, oblikovanih u jasan, kompletan i precizan izveštaj o poslovanju određenog tržišnog sektora, o kompanijama koje posluju u sektoru, njihovoj veličini, sezonalnosti i trendovima.

Analiza sektora se može sastojati iz analize finansijskih pokazatelja, spoljnotrgovinskih parametara, geografskih pregleda i grupa kompanija. Ovako koncipirana analiza svoju primenu može naći kod finansijskih direktora kao i kod osoba uključenih u planiranje i donošenje odluka o investicijama. Kontinuirana analiza, odnosno praćenje tržišta na kvartalnom ili polugodišnjem nivou predstavlja jasan pokazatelj kretanja unutar sektora i najbolji alat za pravovremenu akciju baziranu na najsvežijim podacima!

Naše sektorske analize možete iskoristiti za:

 • Uvid u poslovanje i potencijala sektora
 • Uporednu analizu likvidnosti i solventnosti kompanija u sektoru
 • Spoljnotrgovinski potencijal i praćenje trenda unutar sektora
 • Planiranje poslovanja u odnosu na ostale kompanije u sektoru
 • Planiranje i kreiranje budžeta
 • Identifikovanje adekvatnih kompanija za uspostavljanje poslovne saradnje
 • Određivanje tržišnog učešća
 • Identifikovanje kompanija koje su u rastu ili padu
 • Detaljnu analizu segmenta sektora
 • Finansijsku i kreditnu analizu sektora
 • Adekvatnije planiranje investicija, marketinga i prodaje
 • Geografsku analiza sektora

Ostali proizvodi

Kontaktirajte nas

Želite da naručite neki od naših proizvoda ili imate pitanja?
Naš tim stručnjaka će vam pomoći da izaberete
pravi proizvod za vas uz besplatnu konsultaciju!

+381 11 414 28 23

Omladinskih brigada 102
11070 Novi Beograd
Srbija
info@cube.rs