analiza1

Portfolio analiza

Portfolio analiza predstavlja set detaljnih analiza svih ili odabranih poslovnih partnera kompanije. Detaljni prikazi operativnih i finansijskih parametara i racio pokazatelja pomažu korisniku u donošenju vitalnih odluka u poslovanju.

Skup poslovnih informacija kroz razne vrste izveštaja pomaže menadžmentu kompanije da na pravi način iskoristi potencijal niskorizičnih kompanija i prilagodi svoju kreditnu politiku prema visokorizičnim poslovnim partnerima. U cilju pojednostavljenja procesa analize Vaših klijenata, proizvod je podeljen na četiri sekcije koje će, svaka sa svojim specifičnostima, ukazati na bitne parametre u njihovom poslovanju:

  • Rezime poslovnog portfolia
  • Analiza vlasničke strukture i povezanih lica
  • Analiza uvozno/izvoznih podataka
  • Finansijska analiza

Prednosti:

  • Utvrđivanje visokorizičnih poslovnih partnera i primena adekvatnih mera kreditne kontrole
  • Sagledavanje potencijala niskorizičnih klijenata
  • Najbrži način uočavanja kritičnih promena u portfoliu
  • Identifikovanje trenutnih stanja klijenata radi planiranja buduće saradnje
  • Identifikovanje potencijalnih klijenata kroz povezana lica
  • Adekvatnije planiranje investicija i prodaje

Ostali proizvodi

Kontaktirajte nas

Želite da naručite neki od naših proizvoda ili imate pitanja?
Naš tim stručnjaka će vam pomoći da izaberete
pravi proizvod za vas uz besplatnu konsultaciju!

+381 11 414 28 23

Omladinskih brigada 102
11070 Novi Beograd
Srbija
info@cube.rs