Risk izveštaj

Da li ste sigurni da poznajete Vašeg (potencijalnog) klijenta? Da li Vaš klijent ima još jednu ili više kompanija za koje niste znali?

Risk izveštaj predstavlja neophodan alat za inicijalnu proveru Vašeg klijenta, postojećeg ili potencijalnog. Uz informacije o nivou zaduženosti Vašeg klijenta, spoljnotrgovinskim aktivnostima, trenutnim ili istorijskim blokadama, registrovanim menicama ili pak teretima na pokretnoj imovini, ovaj alat Vam pruža nesumnjivu podršku u odlučivanju.

Risk izveštaj

Monitoring

Monitoring je vrsta poslovnog alata koja je neophodna svakoj firmi na tržištu. Bilo da poslujete sa pet ili dvadeset pet hiljada klijenata, potrebno je pratiti ključne informacije kao što su: momenat kada Vaš klijent uđe u blokadu, promena vlasnika ili osnivanje povezanog pravnog lica.

Što pre informacija bude pred vama, veća je verovatnoća da ćete uspeti da naplatite Vaša potraživanja.

Monitoring

Poslovna baza

Poslovna baza predstavlja obavezan alat svake prodajno orijentisane kompanije. Poslovna baza je u potpunosti prilagođen set podataka o kompanijama koje korisnik želi da akvizira.

Broj zaposlenih, region, poslovni prihod ili zemlja porekla zastupnika, samo su neki od preko 200 parametara uz pomoć kojih možete doći do baš onih klijenata koje želite…

Poslovna baza

Analiza sektora

Da li uspešno sagledavate ceo sektor Vašeg poslovanja? Da li ste upoznati sa kompanijama koje nude slične proizvode kao i Vi? Da li želite da proširite poslovanje i pokrenete novu liniju proizvoda?

Analize sektora kompanije CUBE su idealne za ispitivanje poslovanja sektora, mogućnosti koje taj sektor pruža, broja i učešća kompanija u sektoru. Veliki broj podataka koji se mogu porediti, omogućuju korisnicima jasan uvid u veličinu i „glavne igrače“ određenog sektora!

Analiza sektora

Analiza konkurencije

Želite da znate kako posluje Vaša konkurencija? Da li znate u kom smeru se kreću? Analiza dostupnih podataka jasno pokazuje koji su trendovi aktuelni kod Vaših konkurenata.

Prilikom analize CUBE sagledava poslovnu snagu konkurencije i povezanih lica, a znajući da u proseku jedno pravno lice ima dva povezana pravna lica, verujemo da Vaš pogled na konkurenciju nakon naše analize neće biti isti.

Analiza konkurencije

Portfolio analiza

Portfolio analiza je alat pomoću kojeg ćete u kratkom vremenskom roku doći do potpuno jasnog pregleda poslovanja klijenata sa kojima sarađujete.

Pored uvida u poslovanje klijenata i njihove finansijske podatke, analiza portfolia može jasno da ukaže na probleme, baš kao i na mogućnost proširenja potencijalne saradnje. Analiza portfolia Vaših klijenata će vam pomoći u sagledavanju rizičnosti portfolia i promena uzrokovanih poslovnom politikom.

Portfolio analiza

COFACE Kreditni Izveštaji

U cilju jačanja međunarodne informisanosti srpske privrede kroz snažnu podršku procesu internacionalizacije domaćih preduzeća, u saradnji sa našim partnerom COFACE Srbija, sada smo u mogućnosti da vam ponudimo Internacionalne izveštaje o kompanijama koje posluju u vise od 156 zemalja sveta.

COFACE Kreditni Izveštaji

Naši klijenti

Kontaktirajte nas

Želite da naručite neki od naših proizvoda ili imate pitanja?
Naš tim stručnjaka će vam pomoći da izaberete
pravi proizvod za vas uz besplatnu konsultaciju!

+381 11 414 28 23

Omladinskih brigada 102
11070 Novi Beograd
Srbija
info@cube.rs